Op weg naar een aardgasvrij Hengelo

Op weg naar een aardgasvrij Hengelo

Op 19 april heeft de gemeenteraad van Hengelo een belangrijke stap gezet richting een duurzamere toekomst door in te stemmen met het warmteplan zoals voorgesteld door het college. Hoewel er nog geen inzicht is gegeven in de verwachte kosten, zal dit uiteindelijk aan...
Op weg naar een aardgasvrij Hengelo

Uitslag enquête Nijverheid Aardgasvrij

239 bewoners (13%) van de wijk de Nijverheid hebben meegedaan aan eenenquête over het aardgasvrij maken van de wijk georganiseerd door hetBewoners Overleg Nijverheid (BON). De respons op de enquête laat zien dat het onderwerp leeft in de wijk. We weten dat meer mensen...
Informatiebijeenkomst warmtenet op 23 januari

Informatiebijeenkomst warmtenet op 23 januari

Uitnodiging Informatiebijeenkomst over warmtenet in de Nijverheid op 23 januari van 19:30 – 21:00 uur Er was afgelopen maandagavond heel veel animo voor de informatiebijeenkomst over warmtenet in de Nijverheid. De Klokstee zat vol. Goed dat er zoveel belangstelling...
Op weg naar een aardgasvrij Hengelo

Bijeenkomst Nijverheid Aardgasvrij

Wij nodigen jullie uit voor een voorlichtingsbijeenkomst over de Nijverheid Aardgasvrij op zaterdag 10 december in het Excelsiorhuis aan de Geerdinksweg om 15.00 uur. De bestuurlijke tussenstap van het college (burgemeester en wethouders) in de besluitvorming is...