Op weg naar een aardgasvrij Hengelo

|

19 mei 2023

Op 19 april heeft de gemeenteraad van Hengelo een belangrijke stap gezet richting een duurzamere toekomst door in te stemmen met het warmteplan zoals voorgesteld door het college.

Hoewel er nog geen inzicht is gegeven in de verwachte kosten, zal dit uiteindelijk aan de orde komen bij de vaststelling van het Wijk Uitvoerings Plan (WUP). De Nijverheid is een van de eerste wijken in Hengelo waar zo’n WUP voor wordt opgesteld. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer dit gaat gebeuren en hoe het zal worden aangepakt.

Hoewel de gemeente nog steeds voorstander is van een warmtenet, zien we dat er verschillende alternatieven zijn om aardgas te vervangen en we nodigen jullie uit om deze rekentool te bekijken om te zien welk alternatief het beste bij jullie situatie past. Laten we samen blijven streven naar een duurzamere toekomst voor Hengelo, waarbij we oog hebben voor de kosten en de verschillende alternatieven om aardgas te vervangen!