BON

Bewoners Overleg de Nijverheid (bekend als BON) is een stichting die de belangen van alle bewoners van de Nijverheid behartigt. Periodiek overleggen wij tussen de gemeente, politie, Wijkracht, BOA,s en Welbions waar allerlei zaken de revue passeren. Daarnaast vergaderen we als BON één keer per maand in de Bouwmeester aan de Marthastraat. De BON houdt zich vooral bezig met onderwerpen zoals: Aardgasvrij Nijverheid als pilot project, Veiligheid, speel mogelijkheden voor de jeugd, buurtbonnen, ontwikkelingen van de speeltuin en Noaberwijk de Nijverheid, ook vakantie spelen en opschoondagen. Tevens brengen wij 2 keer per jaar het BON blad uit en wordt huis aan huis in de Nijverheid bezorgd. Hierin houden we graag de bewoners van de wijk op de hoogte van alles wat er speelt.