Nijverheid Aardgasvrij

Gemeente Hengelo heeft de taak om alle woningen en bedrijven van het aardgas af te krijgen, een deel al in 2030. Daarvoor moeten er een aantal dingen gebeuren:

  • Ervoor zorgen dat we zo min mogelijk energie nodig hebben.
  • Zoeken naar duurzame manieren van energie opwekken.
  • Voor elke woning een geschikt energiealternatief vinden.

Sinds juli 2018 is BON en met name de BON warmtecommissie in gesprek met de gemeente hoe de Nijverheid als 1ewijk van Hengelo en ook als één van de eerste wijken in Nederland het beste van het aardgas af kan gaan. Omdat voor de gemeente ’t Genseler ook bij de Nijverheid hoort hebben de warmtecommissies van BON en ’t Genseler de krachten gebundeld.

Natuurlijk brengt zo’n ingrijpende transitie voor de bewoners van de wijk veel vragen met zich mee. De laatste stand van zaken kan je daarom hier vinden, evenals waar je terecht kan met aanvullende vragen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeente een voorstander is van het aanleggen van een warmtenet. Zij geven aan dat zij het een goede collectieve oplossing vinden, dat het niet duurder dan anders mag zijn en dat het een definitieve oplossing is voor het aardgasvrij maken van de wijk.

BON wil echter dat er naast het warmtenet ook wordt gekeken naar alternatieven zoals een hybride warmtepomp en waterstofgas. En dat deze alternatieven inzichtelijk gemaakt worden voor de bewoners. Dit omdat wij van mening zijn dat als alle opties helder naast elkaar worden gezet, de bewoners dan prima in staat zijn om zelf een keus te maken voor wat er bij hun het beste past

Als het warmteplan definitief is dan zal op basis hiervan een wijkuitvoeringsplan (WUP) worden gemaakt.

Tijdlijn

N

Besluit Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op 19 april met een ruime meerderheid voor het Warmteprogramma gestemd.
Zie hier meer info.

19-04-2023
w

Politieke Markt

Op 28 maart is er een Politieke Markt. Hier krijgen wethouders en burgers de gelegenheid om raadsleden te informeren over actuele onderwerpen waarover een besluit moet worden genomen.

Ook BON is aanwezig om onze visie over het warmteprogramma kenbaar te maken. Bekijk hier onze presentatie.

28-03-2023
j

Zienswijze warmteplannen

Als reactie op de warmteplannen van de gemeente hebben de warmtecommissies hun visie en vragen hierover kenbaar gemaakt. Zie hier de zienswijze.

01-03-2023
U

Uitslag enquete

239 bewoners (13%) van de wijk de Nijverheid hebben meegedaan aan een
enquête over het aardgasvrij maken van de wijk georganiseerd door het BON.

Zie hier de uitslagen

05-02-2023
p

Informatiebijeenkomst warmtenet

Het college van B&W ziet het warmtenet als het meest kansrijke alternatief voor aardgas in een groot deel van de woningen van de Nijverheid. Om de bewoners van de wijk hierover verder te informeren werd er een bijeenkomst georganiseerd

24-12-2022
b

Flyer Warmtecommissie

Middels deze flyer zijn de bewoners geinformeerd over de voortgang van het aardgasvrij maken van de Nijverheid.

17-09-2020