Noaberwijk Nijverheid
Noaberwijk Nijverheid

Noaberwijk Nijverheid is een bewonersinitiatief ontstaan vanuit de wens om meer regie en participatie in de wijk te bevorderen. We werken samen met Carintreggeland, Welbions, BON en de gemeente om bewoners een actieve rol te laten spelen in het welzijn van hun wijk.

De bestuursleden zijn:

Antoinet de Boer

Voorzitter

In mijn baan bij Welbions heb ik mij jaren als professional ingezet voor de leefbaarheid in buurten en wijken. Ik heb hier op verschillende terreinen ervaringen mee op gedaan. 

Sjen van der Bijl

Penningmeester

In 1996 ben ik met man en kind in de Nijverheid komen wonen. We wonen hier met plezier en willen hier nog lang blijven. Voor mijn pensioen was ik werkzaam binnen kind/jeugd en maatschappelijk werk. 

Antoinet de Boer

Voorzitter

In mijn baan bij Welbions heb ik mij jaren als professional ingezet voor de leefbaarheid in buurten en wijken. Ik heb hier op verschillende terreinen ervaringen mee op gedaan. 

Sjen van der Bijl

Penningmeester

In 1996 ben ik met man en kind in de Nijverheid komen wonen. We wonen hier met plezier en willen hier nog lang blijven. Voor mijn pensioen was ik werkzaam binnen kind/jeugd en maatschappelijk werk. 

Geschiedenis Noaberwijk Nijverheid:

De Oorsprong: Het Sophie-Project

De fundamenten van Noaberwijk Nijverheid werden gelegd met het Sophie-project, een initiatief in samenwerking met Carintreggeland. Dit project richtte zich op het teruggeven van de regie van de zorg aan bewoners in de Klokstee. Door nauw samen te werken met de bewoners werden wensen en belemmeringen voor thuiszorgmedewerkers in kaart gebracht.

Ontwikkeling van het VertierKwartier

Het succes van het Sophie-project diende als een springplank voor een nieuw experiment in het VertierKwartier, in samenwerking met Welbions. Hier kregen gebruikers en bewoners de kans om zelf programma’s te ontwikkelen die aansluiten op hun behoeften. Dit zorgde ervoor dat bewoners een actievere rol gingen spelen in het welzijn van hun wijk.

Het Streven naar Onafhankelijkheid

In 2014 kwam een belangrijk keerpunt voor de wijk Nijverheid. Met financiële steun van zorgverzekeraar Menzis werden de bewoners uitgedaagd om op een andere manier deel te nemen aan hun gemeenschap. Verschillende brainstormsessies en gesprekken hebben geleid tot het besluit om meer te focussen op sociale interactie en ontmoeting. Hierbij werd de wens uitgesproken om minder afhankelijk te zijn van subsidies en meer te werken volgens ‘verdienmodellen’.

Oprichting van ’t Noaberhuus

Het volgende significante moment in de geschiedenis was de oprichting van ’t Noaberhuus. De gemeente stelde een voormalig ‘jeugdhonk’ beschikbaar, en actieve bewoners, voornamelijk uit de Paulinastraat, gingen aan de slag om een ontmoetingsplek te creëren.

Werkgroepen en Business Plannen

Twee werkgroepen kwamen tot leven: Noaberzorg, die zich richt op de zorg en het welzijn van de toenemend oudere bevolking in de wijk, en de werkgroep Business Plan. Deze laatste werkgroep nam de taak op zich om, samen met experts uit de wijk Berflo Es, een businessplan te ontwikkelen. Dit leidde tot een samenwerking met het Landelijke Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) in Utrecht.

Officiële Oprichting en Toekomst

In januari 2016 presenteerde het toekomstige bestuur en de coördinator van Noaberwijk Nijverheid hun ondernemingsplan aan de adviescommissie van de LSA Bewoners. Een maand later werd een startsubsidie toegekend, wat de officiële start in maart 2016 mogelijk maakte.

Noaberwijk Nijverheid blijft streven naar het opzetten van zelfstandige projecten die financieel bijdragen aan de gemeenschap. Met deze fondsen kunnen meer activiteiten en programma’s worden ontwikkeld die de levenskwaliteit in de wijk verhogen.