Bewonersoverleg de Nijverheid 

 

 E-mail: info@denijverheid.nl

Geschreven door Tonny Noordman

Ook in de Klokstee komt de schillenboer drie keer per week.
Dan kunnen de bewoners hun emmertje legen bij één van de zes bakfietsen die hiervoor beschikbaar zijn.

Wethouder Marcel Elferink reikt het eerst emmertje uit bij de Klokstee. Er was grote belangstelling binnen de Klokstee voor dit project. Ongeveer 95 bewoners van de 106 hebben al een emmertje uitgereikt gekregen.
Marcel is blij met het initiatief en dat het een goede zaak is voor het milieu.

Het ingezamelde materiaal wordt naar De Groentuin gebracht, waar het wordt verwerkt tot compost.

 

Geschreven door Tonny Noordman

In 2017 verandert de manier waarop we restafval ophalen stapsgewijs. Want door goed te scheiden hebben Hengelose huishoudens steeds minder restafval. De grijze container staat vaak nog maar een paar keer per jaar aan de straat. Daarom gaan we over op het gebruik van ondergrondse verzamelcontainers. U kunt dan op elke gewenst moment uw afval kwijt. U hoeft niet meer te wachten tot de grijze container vol is.

Hebt u een grijze container? Dan komen we die container nog dit jaar bij u ophalen. Wanneer dat precies is, verschilt per wijk. U krijgt hier van tevoren bericht over.

Nijverheid/Vikkerhoek/Bedrijventerrein Zeggershoek
Gebruik ondergrondse containers: augustus 2017
Inname grijze container: november 2017
Inloopavond: woensdag 19 juli, 19.30-21.00 uur, Vertierkwartier - Wilderinkstraat 5-9

Geschreven door Tonny Noordman

logo bon roodOnze laatste infokrant is klaar. (voorjaar 2017)

Deze is te downloaden onder de downloadknop/infokranten.

Ook kunt u zicht aanmelden voor de Nieuwsbrief/Infokrant, dan krijgt u automatisch deze in de mailbox gestuurd.

Geschreven door Tonny Noordman

De gemeente Hengelo is met inwoners in gesprek over de toekomst van speelplekken. Er moet een aantal speelplekken verdwijnen, bijvoorbeeld plekken die weinig gebruikt worden, en soms zullen speelplekken worden samengevoegd. 80% van het aantal speelplekken kan behouden blijven.

De gemeente doet voorstellen, maar deze liggen nog niet vast. In deze fase gaat het om de speelplekken die kunnen blijven of worden opgeheven, en nog niet om de inrichting; dat komt later.

Welke buurten zijn aan de beurt?

In elke wijk worden inloopbijeenkomsten georganiseerd. Op woensdag 5 april gaat de gemeente in gesprek met bewoners van de wijk Wilderinkshoek (Tuindorp, de Nijverheid/’t Genseler en Vikkerhoek). De bijeenkomst vindt plaats van 18.30 tot 20.00 uur in buurtcentrum ’t Lansink, Twijnstraat 6-8. Woont u in een van deze buurten, dan bent u van harte welkom.

Geschreven door Tonny

Het pleintje wordt in goed overleg met de gemeente opgeknapt. Wensen en ideeën van het BON werden goed meegenomen.
Een van de ideeën was om een boom te planten in het midden van het pleintje. Na overleg is de keuze gevallen op de Parrotia persica Vanessa (Perzisch IJzerhout) we hebben hem gekozen vanwege zijn spectaculaire herftkleuren, die variëren van geel, rood en oranje.

Nu kwam het idee van Natuur en Millieuraad om het planten van deze boom te combineren met de Nationale boomplantdag.

Dit idee werd door alle partijen positief ontvangen.

Woensdag 22 maart om 13:30 was het dan zover. Na uitleg over boomplantdag en een uitleg over de boom zelf, werd de boom officieel geplant.

Wethouder Marcel Elfrink heeft samen met vertegenwoordigers van het BON en bewoners van de Nijverheid de officiële handelingen verricht.
BON is dan ook erg blij met deze oplossing.

Design by: www.diablodesign.eu