Jaarvergadering 2023 op 13 maart

|

07 maart 2023

Op 13 maart om 19:30 kan je weer aansluiten bij de jaarvergadering van de BON. Hier worden diverse relevante zaken die zich afspelen in de wijk besproken en is er de mogelijkheid om hierover vragen te stellen. De avond ziet er als volgt uit;

  1. Opening.
  2. Vaststellen agenda.
  3. Bespreking notulen jaarvergadering 11 april 2022.
  4. Mededelingen.
  5. Financieel jaarverslag 2022: controle kascommissie en verkiezing kascommissie
  6. Stand van zaken Nijverheid Aardgasvrij.
  7. BBNN.
  8. Rondvraag.
  9. Sluiting.

Je bent van harte welkom in de Bouwmeester aan de Marthastraat 20