Bomenkap Magdalenalaan

|

20 januari 2023

Langs het spoor staat een oude, steeds groter wordende eikenlaan welke vanuit het groenbeheer als waardevol wordt gezien. Zo’n 30 jaar geleden zijn er in de bestrating van de Magdalenalaan nog meer bomen geplant. Deze beide rijen bomen zijn nu zo groot geworden dat de kronen van de bomen elkaar beginnen te raken.

Om niet alles in elkaar te laten vergroeien en geen enkele fatsoenlijke boom over te houden is nu het punt aangebroken dat er keuzes gemaakt moeten worden welke rij te behouden. Zoals aangegeven wordt vanuit het groenbeheer de rij eiken langs het spoor als waardevol beschouwd wat betekend dat dus de bomen in de straat gekapt gaan worden.

Enkele weken geleden is er een eerste opname gedaan om te zien welke bomen vergunningsvrij (dunner dan 30cm.) gekapt kunnen en mogen worden. Deze bomen zijn gemerkt met een roze/rode stip.

Gildebor wil in de eerste maanden van 2023 de bomen gaan kappen.