Bewonersoverleg de Nijverheid 

 

 E-mail: info@denijverheid.nl

Geschreven door Claudia

Foto Frank H
Onlangs is bekend geworden dat Frank Hardick de vaste wijkagent van de Nijverheid en het Tuindorp wordt.
Hierbij wat informatie over zijn privé-leven en zijn loopbaan bij de politie,
zodat u een beeld krijgt wie Frank is.

Privé:
Frank is 40 jaar. Hij is getrouwd en heeft 2 kinderen. Hij is woonachtig in Borne.

Werk:
Hij is sinds 2000 werkzaam bij de politie. Tot 2017 bij de politie in Deventer,
daarna is hij aan de slag gegaan in Hengelo.
Sinds een jaar is hij waarnemend wijkagent, per september wordt hij officieel aangesteld
als wijkagent van de Nijverheid en het Tuindorp.
Hij is 2 dagen aanwezig in de wijk, op dinsdag en donderdag.

Daarnaast is hij bereikbaar:

- Telefonisch:  0900-8844.

- Via Twitter:  @WijkagentFrankH

- Per mail:      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geschreven door Tonny Noordman

Tijdens het spreekuur is het mogelijk om in de Bouwmeester, Marthastraat 20,  (elke woensdag  16.00 - 17.30 uur) het gereserveerde boek "Wij van de Nijverheid" ophalen of een exemplaar kopen voor 12,50 euro.

 

Geschreven door Tonny

logo bon rood

DE WIJKAGENT HOUDT SPREEKUUR OP DINSDAG VAN 15.30 uur tot 16.30 uur

AANWEZIG BIJ DE BOUWMEESTER VOOR AL UW VRAGEN EN/OF OPMERKINGEN.

Hieronder de datums dat Frank aanwezig zal zijn.

3     april
10     april niet
17     april
24     april (onzeker)
Meivakantie
15     mei
22     mei
29     mei
6      juni
12     juni

Het spreekuur van de andere instanties blijft op woensdag van 16.00 uur tot 17.30 uur.

Geschreven door Tonny

logo bon rood

Vrijdag 16 maart 2018 is onze jaarvergadering.
Behalve de gebruikelijke agendapunten is Jeroen de Vries, wijkcoach van Welbions aanwezig.
Jeroen zal zich voorstellen en er is ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Inloop: 19:00 uur
Aanvang vergadering: 19:30 uur
Sluiting: 21:00 uur
met hapje en drankje

U, als bewoner van de Nijverheid, bent van harte welkom

Agenda:
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 2017
3. Mededelingen
4. Financieel verslag
5. Verslag Kascontrolecommissie
6. Nieuw lid kascontrolecommissie
7. Rondvraag
8. Sluiting

Locatie: Vertierkwartier, Klokstee

Geschreven door Tonny Noordman

100 jaar Nijverheid.

Dit jaar viert De Nijverheid haar eeuwfeest en daar wordt natuurlijk op een passende wijze bij stil gestaan middels een groot wijkfeest.

Er komen activiteiten voor alle leeftijden, bijvoorbeeld vrijdagavond een feest voor de jongeren en zaterdagavond een feest voor alle leeftijden.

En hier komt u/ kom jij in beeld!

Want om samen te feesten hebben we vrijwilligers nodig om dit samen met u/jou te realiseren!
Er is een info-avond op 15 februari om 19:30 uur in het Noaberhuus (achter voormalig speeltuingebouw Nijverheid, nu de sportschool).
Iedereen is van harte welkom om ons verhaal aan te horen, maar ook om zelf met ideeën te komen!

 

Geschreven door Tonny Noordman

Omdat er toch nog steeds vragen komen over het toewijzingsbeleid in Hengelo, hebben wij dit in een artikel samengevat. En een link naar een tabel waar alles duidelijk is samengevat.

Vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen in Nederland. Dit heeft gevolgen voor mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning. Misschien ook voor u.

Woningzoekenden met een laag inkomen kunnen voortaan alleen nog terecht in goedkopere huurwoningen
Een ‘laag inkomen’ betekent voor éénpersoonshuishoudens maximaal € 22.100 en voor twee of meer persoonshuishoudens maximaal € 30.050. U heeft in beide gevallen, mogelijk, recht op huurtoeslag. Een goedkopere huurwoning is een woning waarvan de huurprijs maximaal € 586,68 bedraagt voor één of tweepersoonshuishoudens en € 628,76 voor drie of meerpersoonshuishoudens.

Design by: www.diablodesign.eu