Bewonersoverleg de Nijverheid 

 

 E-mail: info@denijverheid.nl

Geschreven door Tonny Noordman

Tevredenheid alom over het Klimaatakkoord, maar dat is niet terecht. Het lost niet echt iets op en fundamentele keuzes zijn niet gemaakt.

  1. Het lost niets op, omdat Nederland slechts verantwoordelijk is voor nog geen half procent van de wereldwijde uitstoot van CO2. Al die maatregelen hebben dus slechts effect op die halve procent, en daar schrikt het klimaat heus niet wakker van. Moet je daarom maar niets doen? Natuurlijk niet. Net als in tijden van oorlog, moet elk land naar vermogen bijdragen. Bovendien kun je andere landen alleen aan internationale afspraken houden, als je die afspraken zelf serieus neemt.

Maar juist doordat je weet dat de Nederlandse maatregelen geen daadwerkelijke invloed hebben op het klimaat en doordat onzeker is wat andere landen doen, had het Klimaatakkoord daar rekening mee moeten houden.

  1. Met andere woorden: hoe wil het kabinet land en inwoners beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering? Voor die zogeheten adaptatie is heel veel geld nodig – meer dan de 600 miljoen euro die in 2018 is uitgetrokken. Straks heeft Nederland al zijn geld uitgegeven aan een mislukte poging om de opwarming tegen te houden en is er geen geld meer voor die bescherming.
  1. Tot slot is het desastreus dat het kabinet niet heeft gekozen voor kernenergie. Er moet een begin worden gemaakt met het bouwen van een paar CO2-loze kerncentrales om straks niet zonder elektriciteit te zitten. Want met alleen windmolens en zonnepanelen redt Nederland het helaas niet.

Bron: Arendo Joustra (hoofdredacteur Elsevier)

Design by: www.diablodesign.eu