Bewonersoverleg de Nijverheid 

 

 E-mail: info@denijverheid.nl

Geschreven door Tonny Noordman

 

Keuzevrijheid
Hoe de aanpak van het aardgasvrij maken van de wijk er exact uit gaat zien, is nog niet bekend. Wat de gemeente en Welbions voorop zetten is openheid en vertrouwen. Ook de keuzevrijheid van de bewoners van de Nijverheid wordt fundamenteel gevonden. De gemeente organiseert samen met Welbions op maandag 15 oktober vanaf 16 uur tot 20 uur een inloopbijeenkomst in De Klokstee waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen, ideeën en opmerkingen.

Bestuurder Harry Rupert van Welbions vindt het een fantastische kans voor de Nijverheid. ‘Met dit extra geld kunnen we woningen aardgasloos maken en het karakter van deze mooie wijk behouden. De uitdaging is om de woonlasten van de bewoners niet te laten stijgen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat de bewoners betrokken worden bij de te maken keuzes.’

‘Voor de toekomstige generaties’
Het college heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dat is ook te lezen in het coalitieakkoord. Wethouder Claudio Bruggink van Duurzaamheid is dan ook erg content met dit unieke besluit. ‘In het belang van onszelf, maar meer nog van de toekomstige generaties maken wij werk van duurzaamheid als belangrijke kwaliteit van de leefomgeving. Deze toekenning biedt ons de gelegenheid om de Nijverheid echt goed aan te pakken en duurzaam te maken. De wijk krijgt een flinke upgrade én wordt aardgasloos. De eerste belangrijke stap voor Hengelo. Maar we moeten natuurlijk nog veel meer stappen zetten om overal duurzame energiebronnen te kunnen gebruiken.’

Provincie kijkt mee
Hengelo is de enige gemeente in Overijssel die deze financiële impuls ontvangt. Gedeputeerde Annemieke Traag (Energie, Milieu, Europa) gaat daarom de Nijverheid op de voet volgen. ‘Verduurzaming van bestaande woningen is een belangrijk onderdeel van de overgang naar nieuwe energie. Wij willen dit zoveel mogelijk in de wijk, en samen met de wijk doen. Maar niet elke wijk is hetzelfde. Wij zijn blij dat we nu extra geld van de minister krijgen. Uiteraard om de wijk Nijverheid in Hengelo te verduurzamen, maar ook om te leren voor de andere 255 wijken in Overijssel. Zo werken we aan aardgasvrije wijken in Overijssel, en uiteindelijk aan een energieneutraal Overijssel in 2050.’

Van het gas af
Nederland wil van het aardgas af. Het Rijk heeft de deadline op 2050 gesteld en wil dat we duurzame energiebronnen gaan gebruiken. De gemeente Hengelo heeft nog niet alle antwoorden, maar wil wel graag de inwoners voorbereiden op deze grote verandering en daarover nadenken en informatie ophalen. Daarom is deze zomer een stadsbrede campagne en website gelanceerd over dit onderwerp: www.hengeloaardgasvrij.nl: “Aardgasvrij, wij zijn er bij!” De weg naar aardgasvrij wordt een immense operatie en heeft veel impact op inwoners en bedrijven. Alle gemeenten in Nederland moeten van de landelijke overheid voor 2021 een warmteplan maken. In zo’n warmteplan staat op welke manier we in Hengelo van het gas af willen. In de Nijverheid wordt daar dus alvast een begin mee gemaakt. Ook worden er vanaf 1 juli geen omgevingsvergunningen meer voor nieuwbouw op aardgas verleend.

gasvrij.jpg

Design by: www.diablodesign.eu