Bewonersoverleg de Nijverheid 

 

 E-mail: info@denijverheid.nl

Geschreven door Tonny

logo bon rood

Vrijdag 16 maart 2018 is onze jaarvergadering.
Behalve de gebruikelijke agendapunten is Jeroen de Vries, wijkcoach van Welbions aanwezig.
Jeroen zal zich voorstellen en er is ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Inloop: 19:00 uur
Aanvang vergadering: 19:30 uur
Sluiting: 21:00 uur
met hapje en drankje

U, als bewoner van de Nijverheid, bent van harte welkom

Agenda:
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 2017
3. Mededelingen
4. Financieel verslag
5. Verslag Kascontrolecommissie
6. Nieuw lid kascontrolecommissie
7. Rondvraag
8. Sluiting

Locatie: Vertierkwartier, Klokstee

Design by: www.diablodesign.eu