Bewonersoverleg de Nijverheid 

 

 E-mail: info@denijverheid.nl

Geschreven door Tonny Noordman

Voorzitter Tonny Noordman, heet iedereen welkom.
Hij begint met vertellen dat BON is ontstaan uit de bewonerscommissie die zich in de jaren ’80 bezig hield met de grote renovatie destijds.

Van 1992 tot 2000 was Jan Mekelenkamp de eerste voorzitter. Hij heeft in zijn periode als voorzitter veel bereikt, waaronder de verharding en verlichting van de achterpaden en de bloembakken in de wijk. Tevens werd onder zijn leiding BON in 2000 een stichting.

Van 2000 tot 2008 was Gerrit Luesink de voorzitter. Hij is met name erg betrokken geweest bij de sloop van de Tuindorpschool, Agathastraat en een deel van de Wilderinkstraat met vervolgens de nieuwbouw van de Klokstee.

Van 2008 tot 2015 was André Aansorgh de voorzitter. Onder zijn leiding is naast alle andere praktische zaken vooral veel bereikt op gebied van samenwerking met de Gemeente Hengelo, de politie, Scala en Welbions.

Sinds 2015 heeft Tonny Noordman het voorzitterschap overgenomen. In deze periode is ook weer veel werk verzet. Denk daarbij aan overleg betreffende de Elisabethstraat, ontwikkelingen Mariastraat, vervanging straatverlichting, onderhoud groen en achterpaden, onderhoud wegen en voetpaden en last but not least de oprichting van Bewonersbedrijf Noaberwijk Nijverheid.

Vervolgens krijgt Lars Harms het woord namens de Gemeente Hengelo. Hij vertelt de geschiedenis van BON vanuit de gemeente en benadrukt de goede samenwerking tussen BON en gemeente. Hij roemt ons geduld en onze vasthoudendheid zodat belangrijke of moeilijke dossiers niet in de la verdwijnen.

Dan is het woord aan Marieke Zijlstra van dichterscollectief Niet Zwichten Maar Dichten. Zij heeft een mooi gedicht geschreven over 25 jaar BON en dit met veel verve voorgedragen.

Tonny bedankt de sprekers. Voordat hij gaat afsluiten wil hij nog graag vermelden dat intussen al heel hard wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de festiviteiten voor het 100-jarig bestaan van de Nijverheid. We willen dit groots gaan vieren met een wijkfeest en de uitgave van een mooi boek over 100 jaar Nijverheid.

Tonny wenst iedereen verder een prettige middag en onder het genot van een hapje en een drankje wordt er nog gezellig nagepraat.

Design by: www.diablodesign.eu