Bewonersoverleg de Nijverheid 

 

 E-mail: info@denijverheid.nl

Geschreven door Tonny Noordman

Onderstaande nieuwsbrief is door de hele Nijverheid verspreid, om de bewoners te informeren.

 

De alternatieven zijn doorgerekend door de projectgroep onder leiding van de gemeente en met inbreng van de bewonersvertegenwoordiging uit de Nijverheid (BON) en ’t Genseler.
Bij het berekenen is geprobeerd om goede schattingen te maken van wat de investeringskosten en kosten per jaar zullen worden, en wat het oplevert, financieel en voor de CO2 uitstoot

Voor de huurder zijn hoogte van de investeringen en afschrijvingen niet direct van belang, omdat in hun geval deze kosten in eerste instantie worden gedragen door de eigenaar (Welbions) en de overheid (subsidies). Uiteindelijk zullen deze kosten wel betaald worden uit de totale huuropbrengsten en eventuele subsidies.

Het verschil tussen de huidige jaarlijkse en de jaarlijkse kosten straks, is berekend voor de huurder.

Voor de woningeigenaren komen de kosten per jaar hoger uit vanwege de onderhoudskosten van de installatie. Al deze gegevens kun u lezen in een document: Toelichting Nijverheid aardgasvrij

Design by: www.diablodesign.eu