Bewonersoverleg de Nijverheid 

 

 E-mail: info@denijverheid.nl

Geschreven door Edwin

JaarvergaderingMaandag 14 maart 2016 is onze jaarververgadering.
Behalve de gebruikelijke agendapunten hebben wij Gijs van Kuijk uitgenodigd, wijkcoach van Welbions voor de Nijverheid.
Gijs gaat deze avond iets vertellen over het nieuwe toewijzingsbeleid huurwoningen (passend toewijzen).
Er is dan gelegenheid tot het stellen van vragen. U, als bewoner van de Nijverheid, bent van harte welkom

Locatie: Vertierkwartier Klokstee
Inloop: 19:00 uur
Aanvang vergadering: 19:30 uur
Sluiting: 21:00 uur
met hapje en drankje

Bron: BON

Design by: www.diablodesign.eu